ДИЗАЙН ТРЕЙД ЕООД

01. ДИЗАЙН ТРЕЙД ЕООД - Годишен счетоводен отчет 2007


Име на фирмата: ДИЗАЙН ТРЕЙД ЕООД
Адрес/Седалище: СОФИЯ
Номер по НДР: 121776385
ЕИК / БУЛСТАТ: BG121776385
Регистрация по ЗДДС: ДА
Предмет на дейност: търговия на едро
Управител: Георги Енчев Русев
МОЛ: Георги Енчев Русев
Главен счетоводител: Йорданка Добрева Донева

02.Баланс

Изображение 01 (натиснете върху изображението, за да го видите по-голямо)

Изображение 02 (натиснете върху изображението, за да го видите по-голямо)


03. Отчет за приходите и разходите

Изображение 03 (натиснете върху изображението, за да го видите по-голямо)


04. Отчет за паричните потоци


Изображение 04 (натиснете върху изображението, за да го видите по-голямо)05. Отчет за собствения капитал

Изображение 05 (натиснете върху изображението, за да го видите по-голямо)